Fotografia  Wrocław

Śluby w obrządku prawosławnym

Ceremonie ślubne w kościołach prawosławnych są bardzo podobne do ceremonii katolickich. Posiadają wiele elementów symbolicznych i podzielone są na część Przyrzeczenia i Ukoronowania. Część ceremonii Przyrzeczenia rozpoczyna się błogosławieństwem obrączek przez kapłana, który kreśli na nich znak krzyża i odmawia modlitwę. Następnie świadek zamienia obrączkę pana młodego i wkłada ją na palec panny młodej. Obrączkę panny młodej wkłada na palec pana młodego. Czynność ta ma znaczenie symboliczne i oznacza, że w życiu małżeńskim słabość jednego małżonka będzie kompensowana przez siłę drugiego.  Prawosławni wierzą, że tylko małżeństwo tworzy kompletną, doskonałą całość. Ukoronowanie  to najważniejszy moment w całej uroczystości. Zakłada się na głowy młodej pary wieńce lub korony, które są znakiem chwały i zaszczytu, jakimi Bóg obdarowuje młodych ludzi. Korony są związane wstęgami, które symbolizują zjednoczenie.

Top! 2015 Magia Portretu - fotografia Wrocław i cała Polska / Strona wykonana przez majortree.pl
Social Links:
FACEBOOK